A kért oldal néhány másodpercen belül betöltődik
Hirdetés átugrása
praktiker 970×550
Henkel 970*250
EfEf 300*300

Központi kérdés a beszerzési folyamatok átláthatósága – Évtizedes múltra visszatekintő, informatikai megoldásokkal támogatott versenyeztetési és szerződéskötési rendszer működik a Fővárosi Vízműveknél

ATENOR23_LAKE11_Banner_300x250_SZZS

A Fővárosi Vízművek beszerzési folyamatai teljes körűen a 2009-ben bevezetett SAP Supply Relationship Management rendszerbe illeszkednek. Míg a közbeszerzések a jogszabály előírásainak megfelelően az elektronikus közbeszerzési rendszerben történnek, addig a közbeszerzési értékhatárt el nem érő belső szabályzat szerinti versenyeljárások jelenleg már a 2016 decemberében bevezetett és a társaság igényei szerint fejlesztett YUCCA rendszer Elektronikus Beszerző Moduljában (EBR) folynak. A rendszer pontosan rögzíti és naplózza a teljes folyamatot az igény megfogalmazásától kezdve az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtására, bontására és értékelésére vonatkozó határidőkön át a szerződéskötésig.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy egy-egy beszerzést megelőzően a legszélesebb körben képet kapjon az elérhető feltételekről, árakról. Ezt a kiterjedt beszállítói kör biztosítja. Miközben a beszerzési szabályzat elvárásként a lehetőség szerint öt, de minimum három teljesítésre alkalmas cég ajánlattételre történő felhívását határozza meg. 2019-ben csaknem 8, 2020-ban már több mint 8 céghez jutott el átlagosan egy-egy beszerzés során ajánlattételi felhívásunk. Ennek köszönhetően 2019-ben 401 vállalkozó kapott lehetőséget a belső szabályzat szerinti versenyeljárásban való részvételre, 2020 májusáig pedig már 259 partnerünk vett részt különböző pályáztatásokban.

A Fővárosi Vízművek e folyamatok mentén végigvitt és megvalósított, nettó kétmillió forintot meghaladó értékű szerződéseinek részletes listája a szerződő partner megnevezésével, a lefolytatott eljárásfajta megjelölésével, a szerződött összeg megadásával 2012 augusztusától elérhető a társaság honlapján, ahol tájékoztató jelleggel az éves beszerzési terv is megtalálható.

(OTS)

Fotó: Jacek Dylag, Unsplash